Nejnovější

Prodejní a výstavní akce

KALENDÁŘ

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, máte právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno

na email: sperky @ magic-color.cz ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy z hygienických důvodů - při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a není možné vrátit. Jedná se o šperky v bižuterním provedení, a textilní doplňky.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do sedmi (7) dnů od převzetí zboží a vyřízení odstoupení.

Při vrácení zboží v režimu odstoupení od kupní smlouvy, může být ponížena částka za návrat zboží do původního stavu až do výše 30% z ceny zboží.