Ateliér šperků Magic-Color

Nejnovější

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, máte právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno na email sperky @ magic-color.cz ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy z hygienických důvodů - při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a není možné vrátit. Jedná se o šperky v bižuterním provedení, a textilní doplňky.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do sedmi (7) dnů od převzetí zboží a vyřízení odstoupení.

Při vrácení zboží v režimu odstoupení od kupní smlouvy, může být ponížena částka za návrat zboží do původního stavu až do výše 30% z ceny zboží.